fbpx

Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Sinds de invoering van de Arbowet is ieder bedrijf met personeel verplicht om een RI&E uit te voeren. Een Ri&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Wat staat er in een RI&E? 

Een RI&E brengt de mogelijke risico’s voor een organisatie in kaart en komt met een plan voor het oplossen hiervan. De RI&E is eigenlijk de basis voor het arbobeleid dat u daarna opstelt.

In een RI&E staat:

  • beschrijving van gevaren;
  • beschrijving van risicobeperkende maatregelen;
  • Plan van Aanpak met tijdsplanning.

RI&E voor diverse branches

Hengstman A.O.T. schrijft RI&E’s voor diverse branches, waaronder midden- en kleinbedrijf, zorg, horeca, kinderopvang, industrie, vastgoed, etc.

Toetsing RI&E

Indien de Arbowet voorschrijft dat een toetsing van een RI&E verplicht is, kan Hengstman A.O.T.  ondersteuning geven bij de wettelijke toetsing van de basis RI&E.

Aanpassen RI&E

Hengstman A.O.T. adviseert om regelmatig een RI&E uit te voeren. Wanneer werkprocessen of –methoden, techniek en wetgeving zijn gewijzigd dient de RI&E volgens de Arbowet hierop te worden aangepast. Het is raadzaam om de RI&E in ieder geval eens in de drie jaar te actualiseren.

WhatsApp Hengstman A.O.T.
Verzenden via WhatsApp