fbpx

Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsinstallaties

Omschrijving;

Een beheerder brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- ontruimingsalarminstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654-1 en NEN 2654-2.

De opleiding is er op gericht de desbetreffende persoon bekend te maken met, en ervaring op te laten doen met, het kader waarin een Beheerder Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties werkt.
Doel van de cursus:
• Het kunnen aangeven in welk kader de Beheerder Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties werkzaamheden verricht.
• Kunnen omschrijven van het doel, de opbouw en de functie van de onderdelen van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
• Omschrijven welke documenten nodig zijn voor een goed beheer van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
• Weten met welke frequentie brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie onderhouden dienen te worden door de Beheerder en Onderhoudsdeskundige en dit ook kunnen toepassen

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor medewerkers in bedrijven en instellingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.
Ook personen die op basis van (sub)contracting dit beheer verrichten, kunnen door middel van deze cursus de voor de Beheerder Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties noodzakelijke kennis verwerven.

Cursusduur en tijden;

• De cursus bestaat uit 1 lesdag inclusief het examen.
• 2 weken voor aanvang van de cursus voor het cursusboek naar de cursist verstuurd met een huiswerkopdracht.
• Bij een positief examenresultaat ontvangt de deelnemer het NIBHV certificaat “Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsinstallaties”.
• Incompany opleiding mogelijk vanaf 4 personen (vraag naar de mogelijkheden).

Extra informatie;

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties komen steeds meer voor in diverse gebouwen. Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties worden voorgeschreven door het Bouwbesluit. Ook verzekeringsinstanties kunnen brandmeldinstallaties verplicht stellen.
Naast bovengenoemde partijen kan natuurlijk ook de eigenaar van een gebouw eisen stellen aan de brandveiligheid van zijn eigendom.

Centraal in de cursus staat:
• Het onderhoud aan brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.
• Normen en voorschriften.
• Het herkennen van onechte- en ongewenste brandmeldingen.
• Het geven van voorlichting aan derden om deze meldingen te voorkomen.

Andere onderwerpen zijn onder andere:

• Brandmeldinstallaties en de rol van de Beheerder Brandmeldinstallaties
• Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, techniek en activiteiten
• Beheer, controle en onderhoud door Beheerder Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
• Brandmelders,brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties
•Taken van de Beheerder

WhatsApp Hengstman A.O.T.
Verzenden via WhatsApp