fbpx

Adembescherming voor de Bedrijfshulpverlener

conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor bedrijfshulpverleners die als onderdeel van de taak van de bedrijfshulpverlening een gidsfunctie en/of reddingsfunctie hebben en daarbij gebruik maken van adembescherming.

Toelating
De cursist dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma ‘Basisopleiding Bedrijfshulpverlener’.  De cursist heeft vrijstelling van de basisopleiding BHV wanneer het een in company maatwerktraining betreft  De cursist is medisch geschikt om een ademluchtmasker te dragen en te werken onder overdruk, hiertoe kan de cursist een geldige verklaring van een arts overleggen. De cursisten dient een normale fysieke conditie te hebben om deel te kunnen nemen en de Nederlandse taal te beheersen.

Doelstelling
Arbeidsomstandighedenwet.

De cursist:
• Kent het belang van de Arbeidsomstandighedenwet voor de werknemer en de werkgever.
• Is bekend met het principe van de ademhaling.
• Weet wat een ademcrisis is en hoe deze door ademhalingstechniek kan worden voorkomen.
• Is bekend met Adembeschermende middelen, af- en onafhankelijk.
• Kent de gevaren die de ademhaling bedreigen.
• Kan veilig gebruik maken van beschikbare adembescherming
• Kan met behoud van eigen veiligheid een persoon redden (snelle redding) met de beschikbare en de juiste persoonlijke en
adembeschermingsmiddelen

De cursist weet:
Welke (aanvullende) persoonlijke beschermingsmiddelen worden onderscheiden en wanneer die gebruikt dienen te worden.

Inhoud van de training
De module Adembescherming gaat in op diverse aspecten, technieken en richtlijnen voor het gebruik van adembescherming, zonder daarbij in te gaan op de specifieke procedures die in bedrijven gelden voor het uitvoeren van de taken (redding en gidsfunctie). In de opleiding zullen die procedures echter zeker aan bod komen en getraind worden.  De combinatie van theorie en praktijk heeft als doel de bedrijfshulpverlener met adembescherming veilig en verantwoord te laten optreden.

Documentatie
Hand-outs van de theoretische achtergrond.

Examinering 
Het examen omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Als beide examenonderdelen met een voldoende resultaat worden afgesloten, ontvangt de deelnemer het certificaat BHV Adembescherming, dat één jaar geldig is. Oefenen is een wettelijke verplichting: het certificaat blijft geldig door eenmaal per jaar een onderdeel te herhalen. Hengstman A.O.T. zorgt voor een tijdige herhaaloproep

Opleidingsplaats 
In company

Aantal deelnemers
Minimaal 2 en maximaal 12 personen per docent.

Tijdsplanning
4 tot 6 dagdelen uur inclusief examen.  Bij minder personen kan de tijdsduur worden verkort.
In overleg is maatwerk mogelijk qua cursus uren en dagen.

Kosten 
De kosten van de opleiding zijn terug te vinden in de offerte.
Prijzen zijn exclusief leer-, les- en hulpmiddelen, lunch daar waar nodig en warme dranken.

Inlichtingen
Indien u na het lezen van dit infoblad nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Adembescherming voor de Bedrijfshulpverlener

conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor bedrijfshulpverleners die als onderdeel van de taak van de bedrijfshulpverlening een gidsfunctie en/of reddingsfunctie hebben en daarbij gebruik maken van adembescherming.

Toelating
De cursist dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma ‘Basisopleiding Bedrijfshulpverlener’.  De cursist heeft vrijstelling van de basisopleiding BHV wanneer het een in company maatwerktraining betreft  De cursist is medisch geschikt om een ademluchtmasker te dragen en te werken onder overdruk, hiertoe kan de cursist een geldige verklaring van een arts overleggen. De cursisten dient een normale fysieke conditie te hebben om deel te kunnen nemen en de Nederlandse taal te beheersen.

Doelstelling
Arbeidsomstandighedenwet.

De cursist:
• Kent het belang van de Arbeidsomstandighedenwet voor de werknemer en de werkgever.
• Is bekend met het principe van de ademhaling.
• Weet wat een ademcrisis is en hoe deze door ademhalingstechniek kan worden voorkomen.
• Is bekend met Adembeschermende middelen, af- en onafhankelijk.
• Kent de gevaren die de ademhaling bedreigen.
• Kan veilig gebruik maken van beschikbare adembescherming
• Kan met behoud van eigen veiligheid een persoon redden (snelle redding) met de beschikbare en de juiste persoonlijke en
adembeschermingsmiddelen

De cursist weet:
Welke (aanvullende) persoonlijke beschermingsmiddelen worden onderscheiden en wanneer die gebruikt dienen te worden.

Inhoud van de training
De module Adembescherming gaat in op diverse aspecten, technieken en richtlijnen voor het gebruik van adembescherming, zonder daarbij in te gaan op de specifieke procedures die in bedrijven gelden voor het uitvoeren van de taken (redding en gidsfunctie). In de opleiding zullen die procedures echter zeker aan bod komen en getraind worden.  De combinatie van theorie en praktijk heeft als doel de bedrijfshulpverlener met adembescherming veilig en verantwoord te laten optreden.

Documentatie
Hand-outs van de theoretische achtergrond.

Examinering 
Het examen omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Als beide examenonderdelen met een voldoende resultaat worden afgesloten, ontvangt de deelnemer het certificaat BHV Adembescherming, dat één jaar geldig is. Oefenen is een wettelijke verplichting: het certificaat blijft geldig door eenmaal per jaar een onderdeel te herhalen. Hengstman A.O.T. zorgt voor een tijdige herhaaloproep

Opleidingsplaats 
In company

Aantal deelnemers
Minimaal 2 en maximaal 12 personen per docent.

Tijdsplanning
4 tot 6 dagdelen uur inclusief examen.  Bij minder personen kan de tijdsduur worden verkort.
In overleg is maatwerk mogelijk qua cursus uren en dagen.

Kosten 
De kosten van de opleiding zijn terug te vinden in de offerte.
Prijzen zijn exclusief leer-, les- en hulpmiddelen, lunch daar waar nodig en warme dranken.

Inlichtingen
Indien u na het lezen van dit infoblad nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

WhatsApp Hengstman A.O.T.
Verzenden via WhatsApp