BHV opleidingen

Elk bedrijf is verplicht BHV’ers in het personeelsbestand te hebben, maar wat is een BHV’er eigenlijk? BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Een BHV’er is een werknemer die een cursus BHV heeft voltooid en ingezet kan worden als de gezondheid of veiligheid van werknemers in het geding is. De BHV’ers functioneren als georganiseerde hulp binnen een organisatie en zijn als eerste ter plaatse in geval van nood.

Veiligheidsplannen & Ontruimingsplattegronden

Voor ieder bedrijf is het raadzaam om een ontruimingsplan op te stellen, eventueel geïntegreerd in een bedrijfshulpverleningplan en uitgebreid met een ontruimingsplattegrond. In het plan staat beschreven hoe het bedrijf moet worden ontruimd en worden de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfshulpverleners met betrekking tot de melding, alarmering en communicatie benoemd.

Veiligheidsplannen & Ontruimingsplattegronden

Voor ieder bedrijf is het raadzaam om een ontruimingsplan op te stellen, eventueel geïntegreerd in een bedrijfshulpverleningplan en uitgebreid met een ontruimingsplattegrond. In het plan staat beschreven hoe het bedrijf moet worden ontruimd en worden de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfshulpverleners met betrekking tot de melding, alarmering en communicatie benoemd.

Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Sinds de invoering van de Arbowet is ieder bedrijf met personeel verplicht om een RI&E uit te voeren. Hengstman AOT adviseert om regelmatig een RI&E uit te voeren. Wanneer werkprocessen of –methoden, techniek en wetgeving zijn gewijzigd dient de RI&E volgens de Arbowet hierop te worden aangepast. Het is raadzaam om de RI&E in ieder geval eens in de drie jaar te actualiseren.

WhatsApp Hengstman A.O.T.
Verzenden via WhatsApp