fbpx

BHV opleidingen

Elk bedrijf is verplicht BHV’ers in het personeelsbestand te hebben, maar wat is een BHV’er eigenlijk? BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Een BHV’er is een werknemer die een cursus BHV heeft voltooid en ingezet kan worden als de gezondheid of veiligheid van werknemers in het geding is. De BHV’ers functioneren als georganiseerde hulp binnen een organisatie en zijn als eerste ter plaatse in geval van nood.

VCA

VCA omvat een groot aantal handvaten om veilig, op een gezonde en milieuvriendelijke manier te kunnen werken op plaatsen met grote risico’s. Door het volgen van een VCA cursus kan een werknemer aantonen dat hij over de juiste kennis beschikt van de veiligheidsvoorschriften. Daarnaast kan een onderneming ook VCA gecertificeerd worden. Een VCA gecertificeerde onderneming kan aantonen dat voldaan wordt aan verplichtingen uit de Arbowet.  Het uiteindelijke doel van de VCA  is het verhogen van de veiligheid en het terugdringen van het aantal ongevallen.

EHBO

EHBO cursus: weet wat u moet doen als het er echt om gaat!

Schrijf u nu in voor een EHBO cursus bij Hengstman A.O.T. In drie dagen tijd helpen gespecialiseerde instructeurs u bij het behalen van uw diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Tijdens de EHBO cursus leert u om de noodzakelijke eerste hulp te verlenen, al dan niet in afwachting van professionele hulp. Denk hierbij aan het verlenen van eerste hulp in levensbedreigende situaties maar ook aan het verlenen van hulp bij eenvoudige letsels.

Adembescherming voor de Bedrijfshulpverlener

De opleiding is bestemd voor bedrijfshulpverleners die als onderdeel van de taak van de bedrijfshulpverlening een gidsfunctie en/of reddingsfunctie hebben en daarbij gebruik maken van adembescherming.

Adembescherming voor de Bedrijfshulpverlener

De opleiding is bestemd voor bedrijfshulpverleners die als onderdeel van de taak van de bedrijfshulpverlening een gidsfunctie en/of reddingsfunctie hebben en daarbij gebruik maken van adembescherming.

Beheerder brandmeld installatie (BMI)

De cursus is bedoeld voor medewerkers in bedrijven en instellingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.
Ook personen die op basis van (sub)contracting dit beheer verrichten, kunnen door middel van deze cursus de voor de Beheerder Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties noodzakelijke kennis verwerven.

Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Sinds de invoering van de Arbowet is ieder bedrijf met personeel verplicht om een RI&E uit te voeren. Hengstman A.O.T. adviseert om regelmatig een RI&E uit te voeren. Wanneer werkprocessen of –methoden, techniek en wetgeving zijn gewijzigd dient de RI&E volgens de Arbowet hierop te worden aangepast. Het is raadzaam om de RI&E in ieder geval eens in de drie jaar te actualiseren.

Veiligheidsplannen & Ontruimingsplattegronden

Voor ieder bedrijf is het raadzaam om een ontruimingsplan op te stellen, eventueel geïntegreerd in een bedrijfshulpverleningplan en uitgebreid met een ontruimingsplattegrond. In het plan staat beschreven hoe het bedrijf moet worden ontruimd en worden de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfshulpverleners met betrekking tot de melding, alarmering en communicatie benoemd.

Veiligheidsplannen & Ontruimingsplattegronden

Voor ieder bedrijf is het raadzaam om een ontruimingsplan op te stellen, eventueel geïntegreerd in een bedrijfshulpverleningplan en uitgebreid met een ontruimingsplattegrond. In het plan staat beschreven hoe het bedrijf moet worden ontruimd en worden de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfshulpverleners met betrekking tot de melding, alarmering en communicatie benoemd.

Bedrijfs- & Promotiekleding

Naast een compleet training en opleidingsprogramma heeft Hengstman AOT ook een afdeling welke zich bezig houdt met het leveren van bedrijfs- en promotie kleding.

De kleding kan desgewenst worden voorzien van uw logo of een eigen tekst.
Deze kleding kan worden bedrukt door ons (in eigen beheer) of worden geborduurd.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Brand- & Mangatwachten

Hengstman A.O.T. levert voor preventieve werkzaamheden en bij calamiteiten rijksgediplomeerde brandwachten.

Dagelijks werken veel mensen in een besloten ruimte; een werkomgeving waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging.
Een mangatwacht zorgt in zo’n ruimte voor de veiligheid.

WhatsApp Hengstman A.O.T.
Verzenden via WhatsApp